Rap News số 5 'nhắc' thưởng Tết, xử các vụ 'đại án'

Video
Bản RapNewsPlus thứ 5 của Vietnam Plus đã 'nhắc' tới hàng loạt vấn đề nóng như thưởng Tết, xử các vụ 'đại án'... Đặc biệt, các sự kiện quốc tế nổi bật như đánh bom ở Nga, bất ổn chính trị ở Thái Lan... cũng được thông tin khá sinh động