RapNews số 4 đầy ắp sự kiện nóng 2013

Video
Đúng ngày cuối năm 2013, kênh RapNewsPlus đã tung ra bản tin bằng nhạc rap số thứ 4 tổng kết một năm đầy ắp sự kiện.
Xem thêm