Rau xanh trồng trên sao Hoả

Video
Tưởng như là không thể nhưng rau xanh sẽ được trồng trên sao Hoả để cung cấp cho những phi hành gia vũ trụ.
Xem thêm