Rét đậm kéo dài, dân xót xa nhìn hàng trăm trâu bò chết rét

Video
Đợt rét đậm rét hại kéo dài với mức nhiệt xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông khiến hàng trăm trâu bò chết rét, gây thiệt hại tới vài tỷ đồng.