Rết khổng lồ phun nọc đoạt mạng chuột trong nháy mắt

Video
Con rết dùng cặp kìm tiêm nọc độc gây ngưng tim vào cơ thể chuột trong khu rừng Nam Mỹ và nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.