Robot 4 chân đi lại như ngựa của Trung Quốc

Video
Robot được các nhà khoa học tại Đại học Chiết Giang phát triển, có khả năng giữ thăng bằng tốt và di chuyển được trên nhiều địa hình.

VIDEO MỚI NHẤT