Robot 4 chân hỗ trợ cứu người trong thảm họa

Video
Viện Công nghệ Italy chế tạo mẫu robot 4 chân mới từ kim loại nhẹ để hoạt động trong môi trường nguy hiểm.

VIDEO MỚI NHẤT