Robot bay lượn trên không, mô phỏng Iron Man như thật

Video
Những con robot siêu anh hùng có kích thước như người thật. Chúng có khả năng bay nhảy liên tục để minh họa cho khả năng siêu nhiên của các siêu anh hùng.

VIDEO MỚI NHẤT