Robot biến hình thành ô tô như trong phim

Video
Những con robot biến thành ô tô như trong bộ phim “Robot biến hình” của Hollywood không còn là sản phẩm của trí tưởng tượng