Robot biết giặt quần áo

Video
Các chuyên gia Mỹ giới thiệu robot hỗ trợ con người giặt quần áo, sau khi xử lý được các thuật toán mới.