Robot biết múa và tỏ tình “made in Vietnam”

Video
Chú robot smartosin biết múa và tỏ tình đã dành được giải nhất cuộc thi tìm kiếm và phát triển ý tưởng tương tác bằng giọng nói dành cho bạn trẻ yêu công nghệ.