DMCA.com Protection Status

Robot biết múa và tỏ tình “made in Vietnam”

Video
Chú robot smartosin biết múa và tỏ tình đã dành được giải nhất cuộc thi tìm kiếm và phát triển ý tưởng tương tác bằng giọng nói dành cho bạn trẻ yêu công nghệ.