DMCA.com Protection Status

Robot chăn đàn gà tây nghìn con, dùng 'mắt thần' phát hiện gà cúm

Video
Robot Poultry Patrol được thiết kế để kiểm tra chất lượng không khí, đánh giá sức khỏe gia cầm và các công việc khác.