Robot chó của Boston Dynamics mở cửa cho bạn đi chơi

Video
Không chỉ có thể di chuyển bằng 4 chân một cách uyển chuyển trên nhiều địa hình như động vật mà bây giờ, con robot SpotMini của Boston Dynamics còn có cả một cánh tay để tự mở cửa cho nó và đồng bọn thoát ra ngoài chơi.