Robot có khả năng tự nhảy vượt rào

Video
Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ chế tạo một robot có thể chạy với vận tốc 5,8 m/s và vượt qua chướng ngại vật dù con người không điều khiển.