Robot công nghệ cao giúp nông dân hái ớt chuông

Video
Nhóm chuyên gia quốc tế phát triển robot Sweeper có thể sử dụng thuật toán để xác định độ chín và vị trí của quả trên cây.