Robot di chuyển như sâu đo chỉ nhờ độ ẩm không khí

Video
Các Hygrobot hoạt động không cần pin hay điện, chúng có thể di chuyển giống như giun hoặc sâu đo khi tiếp xúc với độ ẩm không khí.

VIDEO MỚI NHẤT