Robot giống người thật gây nhầm lẫn

Video
Công ty Anh chế tạo robot giống người với khả năng phân tích một số đặc điểm của người đối diện để phản ứng phù hợp.