Robot không dây chuyển động như mực dưới nước

Video
Công ty Đức chế tạo robot lấy cảm hứng từ mực nang với khả năng thu thập thông tin về môi trường nước.

VIDEO MỚI NHẤT