Robot khổng lồ khoan hầm metro thứ 2 ở Sài Gòn

Video
Đường hầm metro thứ 2 dài 781m, nằm song song bên trên hầm thứ 1, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6.

VIDEO MỚI NHẤT