Robot thăm dò lần đầu đáp xuống sao chổi

Video
Robot thăm dò Philae của châu Âu hôm qua ghi dấu trong lịch sử khi lần đầu tiên đáp xuống bề mặt một sao chổi.
Xem thêm