Robot thám hiểm cống ngầm ở Sài Gòn

Video
Hình ảnh dưới lòng cống được robot gửi về hệ thống quan sát, mỗi khi phát hiện ra sự cố, các kỹ sư sẽ đánh dấu để sửa chữa.