Robot thu gom rác thải trên sông

Video
Chiếc máy có thể tự động hút rác trên mặt nước và hoạt động 16 tiếng mỗi ngày.

VIDEO MỚI NHẤT