Robot y tá trong khu cách ly Covid-19

Video
Bệnh viện ở Thâm Quyến sử dụng 3 robot y tá phục vụ bệnh nhân Covid-19 để ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo và giảm sử dụng đồ bảo hộ.