'Ronaldo con' lập siêu phẩm trong màu áo của U9 Juventus

Video
Cậu con trai cả của Cristiano Ronaldo - Junior Ronaldo đã có cú cứa lòng đẹp mắt vào lưới đối phương.