Rủ nhau cà khịa báo săn, đàn linh dương đầu bò nhận bài học nhớ đời

Video
Đàn báo săn bất ngờ vùng lên, quyết liệt và hùng dũng khiến những con linh dương lúc đầu muốn tấn công phải hốt hoảng chạy tán loạn.