Rùng mình clip gắp con đỉa sống ngoe nguẩy ra khỏi mũi người đàn ông

Video
Cảnh tượng bác sỹ gắp con đỉa lớn còn sống ngoe nguẩy ra khỏi mũi người đàn ông khiến người xem rùng mình nổi da gà.