Rùng mình tiết mục nuốt kim ở Vietnam's Got Talent

Video
4 giám khảo của chương trình Vietnam's Got Talent đã không tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi chứng kiến tiết mục nuốt kim của thí sinh Tấn Phát.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT