Rùng mình tiết mục nuốt kim ở Vietnam's Got Talent

Video
4 giám khảo của chương trình Vietnam's Got Talent đã không tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi chứng kiến tiết mục nuốt kim của thí sinh Tấn Phát.
Xem thêm