Rùng mình xem thanh niên ăn bạch tuộc sống

Video
Ở các nước Hàn Quốc và Nhật Bản, món bạch tuộc sống thì hầu như không xa lạ với họ. Nhưng ở Việt Nam thì đúng là món ăn mới. Chúng ta hãy xem người thanh niên ăn món bạch tuộc sống ra sao.