Rụng rời khi bắt rắn hổ mang chúa, to bằng bắp tay người lớn ở Yên Bái

Video
Con rắn dài gần 4 mét, toàn thân màu đen, to bằng bắp tay người lớn khiến nhiều người sợ hãi.