Ruốc phơi trên bạt nhựa ngay đường bụi mù mịt

Video
Phòng cảnh sát môi trường Quảng Nam vừa phát hiện một cơ sở sản xuất ruốc, mắm đặc sản phơi nguyên liệu ngay trên bạt nhựa, cạnh đường bụi mù mịt.

VIDEO MỚI NHẤT