Rước quân kỳ qua lễ đài mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

Video
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, rước Quân kỳ tiến qua lễ đài mừng chiến thắng Điện Biên Phủ
Xem thêm