Rượu thuốc 2.000 năm trong mộ cổ

Video
Sau vài tháng phân tích, các nhà khoa học xác định hơn 3.000 ml chất lỏng trong lọ đồng khai quật ở Hà Nam là rượu thuốc thời Tây Hán.
Xem thêm