Sà xuống chuồng sư tử, kền kền bị xé xác chết thảm

Video
Kền kền bay sà xuống khu vực chuồng sư tử, chân mắc kẹt vào tấm lưới rào không thoát ra được, bị 2 sư tử cái xé xác chết thảm trong vườn thú Colchester tại hạt Essex, Anh.

VIDEO MỚI NHẤT