Sách in 3D dành cho trẻ khiếm thị

Video
Cuốn sách này giúp cho trẻ em khiếm thị có những trải nghiệm về cảm giác chạm vào một vật bằng công nghệ in 3D.

VIDEO MỚI NHẤT