Săn lâm tặc

Video
Nguyễn Văn Quang mang theo dao rựa cùng 7 anh em bước vào kỳ tuần tra rừng. Ngày đầu tiên, nhóm phát hiện dấu vết của một lán trại mới được dựng lên.