Sân ngắm cảnh ngoài trời ở tầng 100, cao thứ 5 thế giới

Video
Edge là tầng quan sát ngoài trời của khu phức hợp Hudson Yards (New York). Với độ cao hơn 300 m, nơi đây trở thành đài quan sát cao nhất ở Tây bán cầu.