DMCA.com Protection Status

Sản xuất bê tông nhựa từ xỉ thép phế thải

Video
Tận dụng xỉ thép phế thải, tiến sĩ Nguyễn Văn Du nghiên cứu sản xuất ra bê tông nhựa thay thế đá dăm, giúp giảm chi phí trong làm đường giao thông.

VIDEO MỚI NHẤT