Sản xuất một chiếc iPhone X tốn bao nhiêu?

Video
iPhone X có giá bán khởi điểm là 999 USD trong khi tổng chi phí phần cứng là 412,75 USD, tức khoảng 9,3 triệu đồng