Sang đường bị ô tô tông ngã ngửa, cô gái lập tức ngồi dậy chỉnh tóc

Video
Sau khi chạy sang đường không quan sát bị ô tô tông ngã, cô gái trẻ lập tức ngồi dậy, bình tĩnh chỉnh trang lại đầu tóc như chưa có gì xảy ra.