Sao Thiên Vương tỏa ra mùi trứng thối

Video
Nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford tìm thấy dấu vết của H2S, loại khí có mùi khó chịu đặc trưng, trong mây của sao Thiên Vương.