Sắp hết cái ăn, nuốt nước mắt tìm đồ trong đống đổ nát sau lũ

Video
Sau 1 tuần bị cô lập, hàng ngàn người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sắp hết thức ăn phải quay về tìm kiếm đồ dùng trong đống đổ nát.