Sắp hết cái ăn, nuốt nước mắt tìm đồ trong đống đổ nát sau lũ

Video
Sau 1 tuần bị cô lập, hàng ngàn người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sắp hết thức ăn phải quay về tìm kiếm đồ dùng trong đống đổ nát.

VIDEO MỚI NHẤT