'Sát thủ đầm lầy' cá sấu nghênh ngang thách thức sư tử

Video
Một con cá sấu "khủng" nghênh ngang lên bờ, tiến lại định cướp chiến lợi phẩm của bầy sư tử. Không những không sợ chúa sơn lâm, đôi lúc con cá sấu còn ngoác miệng doạ 2 con sư tử.