Sau bão số 10: Tấm lợp tăng giá, bán không kịp

Video
Bão số 10 tàn phá nặng nề, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 60.000 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập. Sau bão, nhu cầu về tấm lợp tăng đột biến nên giá mặt hàng này đã tăng.