Sâu bướm giả dạng rắn độc để đe dọa kẻ thù

Video
Ấu trùng của loài bướm đêm Hemeroplanes triptolemus có phần thân trước mở rộng trông rất giống loài rắn lục voi.