Sâu bướm nở từ quả trứng nhỏ hơn hạt gạo

Video
Sâu bướm Vanessa cardui khi mới nở nhỏ tới mức sợi lông trên lá cây cũng trở thành chướng ngại vật trên đường đi của chúng.