Say rượu, chàng trai kiên quyết đi ngược thang cuốn

Video
Một thanh niên Nhật Bản say xỉn kiên quyết đi ngược chiều chiếc thang cuốn mặc cho nhiều người ra sức lôi anh ta trở lại.
Xem thêm