Sẽ sử dụng thẻ BHYT điện tử vào 2020

Video
BHXH Việt Nam sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy, gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin.