SH Mode khóa cổ vẫn bị trộm bẻ khóa trong 5 giây ở Hà Nội 

Video
Dù chiếc SH Mode trắng đã khóa cổ và có bảo vệ trông coi, tên trộm vẫn có thể bẻ khoá.

VIDEO MỚI NHẤT