Sĩ tử kéo đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi

Video
Hàng nghìn sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương cầu may và giải tỏa tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp diễn ra.