Siêu bão Florence sắp đổ bộ vào Mỹ nhìn từ trạm không gian vũ trụ ISS

Video
Siêu bão Florence sắp đổ bộ, dân Mỹ hoảng loạn sơ tán. Hơn 1,5 triệu người sống dọc khu vực bờ biển đông nam nước Mỹ đã được lệnh phải sơ tán khẩn cấp khi siêu bão Florence sắp đổ bộ vào khu vực Carolina.